Linkuri utile

PRESEDINTELE ROMANIEI

GUVERNUL ROMANIEI

PREFECTURA BOTOSANI

CONSILIUL JUDETEAN

D.G.F.P BOTOSANI

PARLAMENTUL ROMANIEI

A.N.F.P. BUCURESTI

S.E.A.P. - LICITATII PUBLICE

INFO UNIUNEA EUROPEANA

CURS VALUTAR

INFORMATII METEO

  Consiliul local depune eforturi pentru modernizarea spitalului din localitate...

Detalii

  Ordinea si siguranta localitatii sunt prioritati majore pentru edilii orasului Flamanzi ...

Detalii

 

 

 Legea 52


 

Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Flamanzi in Adunarea Generala a Asociatiilor A.D.I. Ecoproces ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate pe teritoriul administrativ al orasului Flamanzi ... detalii

Proiect de hotarare pentru modificarea hcl82/2013, privind instituirea si acordarea anuala a doua burse de merit unor studenti cu domiciliul in orasul Flamanzi ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a inlesnirii la plata sub forma scutirii unei cote de 70% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local al orasului Flamanzi de catre persoane fizice ... detalii

Proiect de hotarare privind modificarea art.1 si art.2 din hcl nr.86/29.11.2016, modificata si completata prin hclnr. 33/28.03.2017 si hcl nr.50/28.04.2017 ... detalii

Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 ... detalii

Proiect de hotarare privind unele masurireferitoare la oprirea, stationarea si parcarea neregulamentara pe domeniul public sau privat al orasului Flamanzi, judetul Botosani ... detalii

Anunt de informare si consultare publica privind "Actualizarea planului de mobilitate urbana durabila in orasul Flamanzi,judetul Botosani,aprobat prin hcl nr. 02/28.01.2016" ... detalii

Hotarare privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale "Administratie" utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Flamanzi si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din subordinea CL Flamanzi ... detalii

Anunt Proiect hotarare privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Flamanzi ... detalii

Anunt Proiect hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a inlesnirii la plata sub forma scutirii unei cote de 0% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local al orasului Flamanzi de catre persoanele fizice ... detalii

Anunt Proiect hotarare privind aprobarea PUZ - Revitalizarea Spatiului urban prin reconversia si refunctionarea terenurilor si spatiilor neutilizate si degradate ... detalii

Anunt Proiect hotarare pentru modificarea hcl 31/2017 privind inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Flamanzi ... detalii

Anunt Proiect hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de salubrizare in orasul Flamanzi ... detalii

Anunt Proiect hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare si stabilirea cuantumului acesteia in orasul Flamanzi ... detalii

Proiect hotarare privind modificarea HCL nr.10/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind finantarile neramburs. alocate de la bugetul local pentru activit. nonprofit de interes local ... detalii

Proiect hotarare privind aprobarea Planului de aparare in cazul producerii uneisituatii de urgenta specifice provocate de cutremure si/sau alunecari de teren la nivelul orasului Flamanzi ... detalii

Proiect hotarare privind aprobarea Planului de alarmare al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta la nivelul orasului Flamanzi ... detalii

Proiect hotarare privind aprobarea Planului de Integritate la nivelul Primariei orasului Flamanzi pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie ... detalii

Proiect hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta ... detalii

Proiect hotarare privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public ... detalii

Proiect hotarare privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public ... detalii

Proiect hotarare privind declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes local a unor imobile ... detalii

Proiect hotarare nr. 11.121/13.02.2017 privind modificarea si completarea hotararii nr.86/29.11.2016 ... detalii

Proiect hotarare privind acordarea mandatului special reprezentantului CL Flamanzi in Adunarea Generala a Asociatiilor ADI Ecoproces Bt ... detalii

Proiect hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 ... detalii

Invitatie la desbatere publica in data de 14.03.2017,ora 12 (modificarea si completarea HCL nr.86.29.11.2016) ... detalii

Proiect hotarare privind modificarea si completarea hcl nr. 86/29.11.2016 ... detalii

Proiect hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 ... detalii

Proiect hotarare privind modificarea hcl nr 101/2014 pentru aprobarea pretului pe tona de deseuri colectate de la populatie ... detalii

Proiect hotarare privind modificarea hcl nr 102/2014 pentru aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare ... detalii

Proiect hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului de iluminat public ... detalii

Proiect hotarare privind aprobarea infiintarii Casei de Cultura "Nicolae Severeanu" ... detalii

Proiect hotarare privind aprobarea PUZ ... detalii

PUZ ... detalii

Regulament aferent PUZ ... detalii

 

Proiect hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta prevazute de L416 ... detalii

Proiect hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al or.Flamanzi a suprafetei de 105mp teren ... detalii

Proiect hotarare privind aprobarea punerii de catre Orasul Flamanzi ,la dispozitia CJ Botosani a sistemului de utilitati publice ... detalii

Proiect hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor ... detalii

Proiect hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a inlesnirii la plata sub forma scutirii unei cote de 70% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale , pentru persoane fizice ... detalii

Proiect hotarare pentru infiintarea "Muzeului Taranului din Flamanzi" ... detalii

Proiect hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al orasului Flamanzi ... detalii

Proiect hotarare privind aprobarea documentatiei "Registrul local al Spatiilor verzi din orasul Flamanzi,judetul Botosani" ... detalii

Proiect hotarare privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Flamanzi ... detalii

Proiect hotarare pentru aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul orasului Flamanzi ... detalii

Proiect hotarare privind declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes local a unor imobile din orasul Flamanzi ... detalii

Proiect hotarare privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Flamanzi ... detalii

Proiect hotarare privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Flamanzi ... detalii

Anunt pentru proiectul de hotarare privind aprobarea regulamentului local de publicitate privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul orasului Flamanzi ... detalii

Anunt privind Proiectul de hotarare privind atribuirea denumirii Muzeului orasului Flamanzi ... detalii

Anunt privind Proiectul de buget pentru anul 2016 ... detalii detalii detalii detalii

Anunt in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 republicatea ... detalii

Proiect HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului de Asistenta Sociala Flamanzi ... detalii

Proiect HCL privind modificarea HCL 37/31.05.2013 ... detalii

Proiect HCL privind stabilirea taxelor si impozitelor pe anul 2016 ... detalii

Proiect HCL privind aprobarea infiintarii serviciului de transport public ... detalii

Proiect HCL regulament SVSU ... detalii

Hcl privind aprobarea Statutului orasului Flamanzi ... detalii

Proiect hotarare privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila in orasul Flamanzi,judetul Botosani ... detalii

Proiect buget 2015 ... detalii

Anunt dezbatere publica privind bugetul local pe anul 2015 ... detalii

Anunt proiect hotarare cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2015 ... detalii

Proiect hotarare pentru infiintarea,organizarea,administrarea si gestionarea Sistemului integrat de management al deseurilor in judetul Botosani ... detalii

 

Anunt privind regulamentul referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a orasului Flamanzi,in vederea instalarii,intretinerii,inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicare electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora ... detalii

Anunt proiect de act normativ ce urmeaza a fi supus dezbaterii CL ... detalii

Proiect hcl pentru aprobarea procedurii privind finantarile nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local ... detalii

Hcl pentru aprobarea procedurii privind finantarile nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local ... detalii

Proiect hcl pentru aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor (PAAR)... detalii

Hcl pentru aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor (PAAR)... detalii

 

Proiect buget 2014 ... detalii

 

Proiect de modificare a HCL nr.82/2009 ... detalii