Linkuri utile

PRESEDINTELE ROMANIEI

GUVERNUL ROMANIEI

PREFECTURA BOTOSANI

CONSILIUL JUDETEAN

D.G.F.P BOTOSANI

PARLAMENTUL ROMANIEI

A.N.F.P. BUCURESTI

S.E.A.P. - LICITATII PUBLICE

INFO UNIUNEA EUROPEANA

CURS VALUTAR

INFORMATII METEO

 

 

ORASUL FLAMANZI

 

 Hotarari C.L.


 

Hotarari 2019

 

Hcl nr.123 ... detalii

Hcl nr.122 ... detalii

Hcl nr.121 ... detalii

Hcl nr.120 ... detalii

Hcl nr.119 ... detalii

Hcl nr.118 ... detalii

Hcl nr.117 ... detalii

Hcl nr.116 ... detalii

Hcl nr.115 ... detalii

Hcl nr.114 ... detalii

Hcl nr.113 ... detalii

Hcl nr.112 ... detalii

Hcl nr.111 ... detalii

Hcl nr.110 ... detalii

Hcl nr.109 ... detalii

Hcl nr.108 ... detalii

Hcl nr.107 ... detalii

Hcl ianuarie - septembrie 2019 ... detalii

 

Hotarari 2018

 

Hcl nr.116 - 129 ... detalii

Hcl nr.106 - 114 ... detalii

Hcl nr.105 ... detalii

Hcl nr.103 - 104 ... detalii

Hcl nr.98 - 102 ... detalii

Hcl nr.97 ... detalii

Hcl nr.95 - 96 ... detalii

Hcl nr.93 - 94 ... detalii

Hcl nr.91 - 92 ... detalii

Hcl nr.85 - 90 ... detalii

Hcl nr.84 ... detalii

Hcl nr.72 - 83 ... detalii

Hcl nr.63 - 71 ... detalii

Hcl nr.51 - 62 ... detalii

Hcl nr.45 - 50 ... detalii

Hcl nr.37 - 44 ... detalii

Hcl nr.35 - 36 ... detalii

Hcl nr.32 - 34 ... detalii

Hcl nr.26 - 31 ... detalii

Hcl nr.23 - 25 ... detalii

Hcl nr.18 - 22 ... detalii

Hcl nr.10 - 17 ... detalii

Hcl nr.5/31.01.2018 ... detalii

-Anexa 1 la Hcl nr.5/31.01.2018 ... detalii

Hcl nr.1 - 9 ... detalii

 

Hotarari 2017

 

Hcl nr.166 ... detalii

Hcl nr.165 ... detalii

Hcl nr.159 - 164 ... detalii

Hcl nr.154 - 158 ... detalii

Hcl nr.145 - 153 ... detalii

Hcl nr.143 - 144 ... detalii

Hcl nr.140 - 142 ... detalii

Hcl nr.139 ... detalii

Hcl nr.138 ... detalii

Hcl nr.127 - 137 ... detalii

Hcl nr.126 ... detalii

Hcl nr.122 - 125 ... detalii

Hcl nr.120 - 121 ... detalii

Hcl nr.114 - 119 ... detalii

Hcl nr.113 ... detalii

Hcl nr.98 - 112 ... detalii

Hcl nr.96 - 97 ... detalii

Hcl nr.93 - 95 ... detalii

Hcl nr.90 - 92 ... detalii

Hcl nr.84 - 89 ... detalii

Hcl nr.74 ... detalii

Hcl nr.64-73 ... detalii

Hcl nr.56-63 ... detalii

Hcl nr.55 ... detalii

Hcl nr.53-54 ... detalii

Hcl nr.52 ... detalii

Hcl nr.48-51 ... detalii

Hcl nr.46-47 ... detalii

Hcl nr.44 ... detalii

Hcl nr.43 ... detalii

Hcl nr.42 ... detalii

Hcl nr.39 - 341 ... detalii

Hcl nr.33 - 38 ... detalii

Hcl nr.29 - 32 ... detalii

Hcl nr.28 (aprobare buget local) ... detalii

Hcl nr.16 - 27 ... detalii

Hcl nr.8 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes localce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social ... detalii

Hcl nr.7 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor ... detalii

 

Hcl nr.1 privind acoprirea golului de casa definitiv al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local cu suma de 292.791,64 lei ... detalii

 

Hotarari 2016

 

Decembrie 2016

 

Hcl PUZ ... detalii

Hcl nr.99 - 100 ... detalii

Hcl nr.98 ... detalii

Hcl nr.93 - 96 ... detalii

 

Noiembrie 2016

 

Hcl nr.90 - 92 ... detalii

Hcl nr.86 - 87 ... detalii

Hcl nr.84 - 85 ... detalii

Hcl nr.82 ... detalii

Hcl nr.80 - 81 ... detalii

 

Octombrie 2016

 

Hcl nr. 61 - 64 ... detalii

Hcl nr. 65 - 66 ... detalii

Hcl nr. 67 - 79... detalii

 

Septembrie 2016

 

Hcl nr.43 privind aprobarea Actului Aditional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii nr.17.879/227/20.09.2010 ... detalii

Hcl nr.44 - 60 ... detalii

 

August 2016

 

Hcl nr.37 - 42 ... detalii

 

Iulie 2016

 

Hcl nr.7 ... detalii

Hcl nr.13 - 14 ... detalii

Hcl nr.15 - 30 ... detalii

Hcl nr.31 - 36 ... detalii

 

 

Iunie 2016

 

Hcl nr.1 - 6 (Validare CL si viceprimar ) ... detalii

Hcl nr.75 - 76 ... detalii

 

Mai 2016

Hcl nr.63 - 65 ... detalii

Hcl nr.66 - 68 ... detalii

Hcl nr.69 - 74 ... detalii

 

Aprilie 2016

Hcl nr.51 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism a orassului Flamanzi si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia ... detalii

Hcl nr.52 - 62 ... detalii

 

Martie 2016

Hcl nr.28 - 29 ... detalii

Hcl nr.30 - 32 ... detalii

Hcl nr.33 - 46 ... detalii

Hcl nr.47 - 50 ... detalii

Anexa nr.2 la Hcl nr.47 ... detalii

Anexa la Hcl nr.47 - Plan casa de cultura ... detalii

 

Februarie 2016

Hcl nr.11 - 13 / 05.02.2016 ... detalii

Hcl nr.14 - 17 / 05.02.2016 ... detalii

Hcl nr.18 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 ... detalii

Hcl nr.19 - 27 / 29.02.2016 ... detalii

 

Ianuarie 2016

Hcl nr. 1 - 2 / 28.01.2016 ... detalii

Hcl nr. 3 - 4 / 28.01.2016 ... detalii

Hcl nr. 5 - 10 / 28.01.2016 ... detali

Hotarari 2015

Ianuarie 2015

Hcl nr 1-14 / 29.01.2015 ... detalii

Februarie 2015

Hcl nr 15-16 / 02.02.2015 ... detalii

Hcl nr.17 privind exprimarea acordului de principiu referitor la inchirierea cu prioritate , fara licitatie publica a suprafetei de teren de 20 mp. situata n Ansamblul de locuinte catre dl. Laesu Vasile ... detalii

Hcl nr.18 privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 , a bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii si a bugetului creditelor interne ... detalii

Hcl nr.19 privind aprobarea bugetului si a Listei obiectivelor de investitii ale U.A.M.S. "Dr. Elena Popovici" pentru anul 2015 ... detalii

Hcl nr.20 privind aprobarea Organigramei , Statului de Functii si a Regulamentului intern al salariatilor din UAMS "Dr. Elena Popovici" ... detalii

Hcl nr.21 privind aprobarea bugetului si a Listei obiectivelor de investitii ale Liceului Tehnologic "Nicolae Balcescu" pentru anul 2015 ... detalii

Hcl nr.22 privind aprobarea Organigramei , Statului de Functii si a Regulamentului intern al salariatilor de la Liceul Tehnologic "Nicolae Balcescu" ... detalii

Hcl nr.23 privind aprobarea bugetului si a Listei obiectivelor de investitii ale Scolii Gimnaziale "Ion Bojoi " pentru anul 2015 ... detalii

Hcl nr.24 privind aprobarea Organigramei , Statului de Functii si a Regulamentului intern al salariatilor de la Scoala Gimnaziale "Ion Bojoi "... detalii

Hcl nr.25 privind aprobarea bugetului si a Listei obiectivelor de investitii al SC LOCAL SERVICII SRL ... detalii

Hcl nr.26 privind aprobarea Raportului de activitate final al beneficiarului Asociatia Sportiva "Flacara 1907 Flamanzi" ... detalii

Hcl nr.27 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Hcl nr.28 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Flamanzi in Consiliul Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " AQUA BOTOSANI " ... detalii

Hcl nr.29 privind aprobarea vanzarii , prin licitatie , a suprafetei de 10.000 mp , teren ce apartine domeniului privat al orasului Flamanzi , situat in extravilanul orasului Flamanzi p.c. 777 ... detalii

Hcl nr.30 privind aprobarea vanzarii suprafetei de 1.600 mp , teren ce apartine domeniului privat al orasului Flamanzi , situat in intravilanul orasului Flamanzi p.c. 808/2 ... detalii

Hcl nr.31 privind aprobarea concesionarii , prin licitatie publica , a suprafetei de teren de 1.937,00 mp , apartinand domeniului privat , situat in intravilanul orasului Flamanzi p.c. 218 ... detalii

Hcl nr.32 privind aprobarea concesionarii , prin licitatie publica , a suprafetei de teren de 583,00 mp , apartinand domeniului public , situat in intravilanul orasului Flamanzi , in p.c. 931 ... detalii

Hcl nr.33 privind aprobarea concesionarii , fara licitatie publica , de catre SC C&E CO SRL a suprafetei de teren de 68,5 mp apartinand domeniului privat , situata in Ansamblul de locuinte limitrof Bl. A2 ... detalii

Hcl nr.34 privind aprobarea introducerii unor bunuri in inventarul domeniului public al orasului Flamanzi ... detalii

Martie 2015

Hotararea nr.35 privind aprobarea rectificarii bugetului rocal pe anul 2015 ... detalii

Hotararea nr.36 pentru revocarea HCL nr. 8l/31.10.2014 privind aprobarea trecerii din domeniut public in domeniul privat al orasului Flamanzi a cladirii fostului CAP
Flamanzi precum si a terenului aferent in suprafata de 2310 mp. situat in PC
238 din intravilanul Orasului Flamanzi, inscrise in CF 51906 nr. top. 51906 -
C1 ... detalii

Hotararea nr.37 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Flamanzi ... detalii

Hotararea nr.38 privind aprobarea Statutului orasului Flamanzi ... detalii

Hotararea nr.39 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de paza si ordine ... detalii

Hotararea nr.40 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plati in parcarea Primariei Orasului Flamanzi ... detalii

Hotararea nr.41 privind aprobarea Planului de masuri cu privire la declararea perioadei 1 aprilie - 30 aprilie 2015 "Luna curateniei" pe intreg teritoriul orasului Flamanzi ... detalii

Hotararea nr.42 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Flamanzi ... detalii

Hotararea nr.43 pentru revocarea Hcl. nr. 34/25.02.2015 privind aprobarea introducerii unor bunuri in inventarul domeniutui public al orasului Flamanzi ... detalii

Hotararea nr.44 privind aprobarea bugetului activitatii generale a SC Local Servicii SRL pentru anul 2015 ... detalii

Hotararea nr.45 privind incetare calitatii de membru in consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "Nicolae Balcescu" Flamanzi a domnului consilier local Prodan Octavian, si desemnarea altui consilier local in calitatea de reprezentant al Consiliului Local Flamanzi in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,,Nicolae Balcescu" Flamanzi pentru anul scolar 2014 - 2015... detalii

Hotararea nr.46 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta d-lui Lupu Pavel ... detalii

Hotararea nr.47 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta d-nei Stefanuca Maria ... detalii

Hotararea nr.48 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta d-lui Grosaru Aurel ... detalii

Hotararea nr.49 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta d-lui Ciolac - Sidor Nelu ... detalii

 

Aprilie 2015

 

Hcl nr.50-51 / 20.04.2015 ... detalii

Hotararea nr.52 privind aprobarea omagierii veteranilor de razboi din orasul Flamanzi, judetul Botosani ... detalii

Hotararea nr.53 privind aprobarea Proiectului Tehnic la obiectivul de investitii ,,REABILITARE/INLOCUIRE RETELE CANALIZARE ANSAMBLUL DE
LOCUINTE ORAS FLAMANZI, JUDETUL BOTOSANI'' ... detalii

Hotararea nr.54 privind desemnarea consilierilor pentru alegerea delegatului
satesc din satul Prisacani ... detalii

Hotararea nr.55 privind stabilirea perioadei de pasunat pentru categoriile de bovine, cabaline, ovine si caprine ... detalii

Hotararea nr.56 pentru revocare HCL nr. 32/26.02.2015 privind aprobarea concesionirii, prin licitatie publica, a suprafetei de teren de 583,00 mp, apartinind domeniului public situat in intravilanul oragului Flamanzi, in p.c. 931 ... detalii

Hotararea nr.57 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a suprafetei de teren de 1.600 mp, apartinand domeniului privat, situat in extravilanul orasului FIamanzi, in p.c. 295 ... detalii

Hotararea nr.58 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Flamanzi , compartimentele si serviciile publice din subordinea Consiliului Local Flamanzi ... detalii

Hotararea nr.59 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Flamanzi , judetul Botosani ... detalii

Hotararea nr.60 privind aprobarea suspendarii Contractului de asociere 12483/21.10.2009 pana la incetarea Contractului de delegare nr.17.879/20.09.2010 ... detalii

 

Mai 2015

 

Hotararea nr.61 privind aprobare asocierii orasului Flamanzi , judetul Botosani in Asociatia Grupul de Actiune Locala " COLINELE MOLDOVEI DE SUS 2014-2020" ... detalii

Hotararea nr.62 privind imputernicirea dl. Oloeriu Dan sa incheie Actul Aditional la Contractul de finantare cu ANPDC privind modificarea valorii acestuia ... detalii

Hotararea nr.63 privind revocarea HCL nr.60/30.04.2015 privind aprobarea suspendarii Contractului de asociere nr.12483/21.10.2009 pana la incetarea Contractului de delegare nr.17879/20/09/2010 ... detalii

Hotararea nr.64 privind aprobarea trecerii suprafetei de 356,09 mp din pc 653 intravilan Flamanzi din domeniul public in domeniul privat al orasului Flamanzi ... detalii

Hotararea nr.65 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local , a celui de venituri proprii si subventii , a bugetului de credite interne la data de 31.12.2014 ... detalii

Hotararea nr.66 privind aprobarea concesionarii , fara licitatie publica , catre C.M.I. Dr. Bogdan Marius - Nicolae a suprafetei de 4,4 mp teren apartinand domeniului privat , situatia in Ansamblul de Locuinte , limitrof Bl.C6 ... detalii

Hotararea nr.67 privind aprobarea concesionarii , fara licitatie publica , catre dl. Laesu Vasile a suprafetei de 20 mp teren apartinand domeniului privat , situatia in Ansamblul de Locuinte , limitrof Bl.A5 ... detalii

Hotararea nr.68 privind vanzarea terenului aferent imobilului "Constructie Corp Social Administrativ Santier Flamanzi" in parcela cadastrala nr.295 , 3800 mp situat in orasul Flamanzi ... detalii

Hotararea nr.69 privind revocarea HCL nr.22/31.05.2007 ... detalii

Hotararea nr.70 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a "Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta" ... detalii

Hotararea nr.71 privind alegerea presedintelui de sedinte ... detalii

Hotararea nr.72 privind aprobarea contractarii si garantarii unei Linii de credit pentru proiecte de investitii finantate din fonduri europene in valoare de 1.000.000 lei de la CEK BANK SA Sucursala Bucuresti ... detalii

 

Iunie 2015

 

Hcl nr.75 - 78 ... detalii

Hcl nr.79 - 91 ... detalii

 

Iulie 2015

 

Hcl nr.92 - 93 ... detalii

Hcl nr.94 - 106 ... detalii

 

August 2015

 

Hotararea nr.107 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 ... detalii

Hcl nr.108 - 111 ... detalii

 

Septembrie 2015

 

Hcl nr.112 - 118 ... detalii

 

Octombrie 2015

 

Hcl nr.119 - 129 ... detalii

 

Noiembrie 2015

 

Hotararea nr.130 de modificare a HCL Flamanzi nr.19/29.03.2013 , privind aprobarea cheltuielilor implementarii proiectului " Valorificarea potentialului turistic si conservarea mostenirii culturale a orasului Flamanzi prin restaurarea si interconectarea monumentelor istorice de patrimoniu cultural local intr-un ansamblu reprezentativ pentru turismul cultural-istoric " ... detalii

Hcl nr.131 - 132 ... detalii

Hcl nr.133 - 136 ... detalii

Hcl nr.137 - 141 ... detalii

 

Decembrie 2015

 

Hcl nr.142 - 144 ... detalii

Hcl nr.145 - 150 ... detalii

Hotararea nr.151 privind aprobarea organizarii sarbatorilor de iarna si a focului de artificii in orasul Flamanzi la data de 31.12.2015 ... detalii

 

Hotarari 2014

 

Ianuarie 2014

 

Proiect buget 2014 ... detalii

Hotararea nr.1 privind aprobarea bugetului local pe anul 2014 ... detalii

Hotararea nr.2 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor ... detalii

Hotararea nr.3 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Flamanzi in Adunarea Generala a Asociatiilor A.D.I. "ECOPROCES" pentru aprobarea cotizatiei anuale pentru anul 2014 ... detalii

Hotararea nr.4 privind aprobarea modificarii HCL nr.33/19.09.2012 , in sensul de a modifica suprafata concesionata de dl. Asavei Petru de la 36 mp. la 42.3 mp. ... detalii

Hotararea nr.5 privind respingerea proiectului de hotarare pentru aprobarea cumpararii imobilului ( apartament ) situat in orasul Flamanzi bl. A7 , Ap.2 in suprafata de 82,27 mp. aflat in proprietatea lui Chiriac Iustina ... detalii

Hotararea nr.6 privind unele masuri pentru aplicarea prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare ... detalii

Hotararea nr.7 privind modificarea ANEXEI HCL nr.20/27.07.2012 privind stabilirea amplasamentelor pentru Puncte (platforme) de colectare a deseurilor aferente proiectului Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Botosani ... detalii

Hotararea nr.8 pentru aprobarea listei terenurilor privind eliminarea alternativa SNCU rezultate din activitatile de control al bolilor ( cadavre de animale ) ... detalii

Hotararea nr.9 privind revocarea HCL nr.100 din 28.11.2013 privind aprobarea " Regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietate publica sau privata a orasului Flamanzi in vederea instalarii , intretinerii , inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora , modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura , precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice" ... detalii

Hotararea nr.10 pentru aprobarea Regulamentului privind finantarile nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local ... detalii

 

Februarie 2014

 

Hotararea nr.11 privind aprobarea bugetului si a Listei obiectivelor de investitii ale U.A.M.S. " Dr. Elena Popovici" ... detalii

Hotararea nr.12 privind aprobarea Organigramei , a Statului de Functii , a Codului Etic si a Regulamentului intern al salariatilor din UAMS "Dr. Elena Popovici" ... detalii

Hotararea nr.13 privind aprobarea darii in administrare catre S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani a terenului in suprafata de 5500 m.p. in parcela cadastrala nr.147 , avand nr. cadastral 51086 , pentru executarea obiectivului de investitie " Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentara cu apa si canalizare - epurare " - proiect " Constructia SEAU Flamanzi si Vorona " ... detalii

Hotararea nr.14-16 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 ... detalii

Hotararea nr.17 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Hotararea nr.18 privind aproabarea obiectivelori si activitatilor Programul Integrant Regional de Dezvoltare Durabila Rurala a comunelor / oraselor Participante din regiunea Nord - Est ... detalii

Hotararea nr.19 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii " Reabilitare si consolidare drum judetean DJ 282B , KM 50+150-51+180" precum si achizitionarea proiectului tehnic aferent obiectivului ... detalii

Hotararea nr.20 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladire si terenul aferent pentru personalul activ al SVSU Flamanzi ... detalii Hotararea nr.21 pentru respingerea proiectului de hotarare privind scutirea doamnei Gorghi Ruxanda de la plata impozitului si a majorarilor de intarziere ... detalii

 

Martie 2014

 

Hotararea nr.22 privind avizarea retelei scolare pentru anul 2014-2015 la nivelul orasului Flamanzi ... detalii

Hotararea nr.23 privind aprobarea inventarului de bunuri care alcatuiesc domeniul privat al orasului Flamanzi ... detalii

Hotararea nr.24 privind aprobarea introducerii unor bunuri in inventarul domeniului public al orasului Flamanzi ... detalii

Hotararea nr.25 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta d-nei Curcan Elena ... detalii

Hotararea nr.26 privind aprobarea "Regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietate publica sau privata a orasului Flamanzi in vederea instalarii , intretinerii , inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora , modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura , precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice " ... detalii

Hotarari luna aprilie 2014 ... detalii

Hotarari luna mai 2014 ... detalii

 

Iunie 2014

 

Hotararea nr.40 privind aprobarea Planului de actiune pentru gestionarea cainilor fara stapan in orasul Flamanzi ... detalii

Hotararea nr.41 privind aprobarea proiectului reabilitarea ,extinderea si diversificarea functionala a spatiului didactic apartinand Grupului Scolar Nicolae Balcescu ... detalii

Hotararea nr.42 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014 ... detalii

Hotararea nr.43 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 1.000.000 Lei ... detalii

Hotararea nr.44 ( privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a orasului Flamanzi pentru perioada 2014-2020 ) si Hotararea nr.45 ( privind scutirea de la plata a majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Flamanzi de catre persoanele fizice ) ... detalii

Hotararea nr.46 ( privind aprobarea inchirierii , prin licitatie publica , a unui spatiu in suprafata de 9,00 m.p. apartinand domeniului public , situat in la parterul sediului administrativ al primariei Flamanzi ) si Hotararea nr.47 ( privind darea in folosinta gratuita catre S.C. ELCO S.A. Iasi a suprafetei de 90,7 m.p. apartinand domeniului public pentru implementarea proiectului " Imbunatatire nivel de tensiune in zona de retea aferenta PTA 1 N. Balcescu , orasul Flamanzi , jud. Botosani " ) ... detalii

Hotararea nr.48 privind aprobarea modificarii articolului nr.2 din HCL nr.40 din 06.06.2014 ... detalii

 

Iulie 2014 ... detalii

 

August 2014 ... detalii detalii detalii

 

Septembrie 2014

 

Hotararea nr.61 ... detalii

Hotararea nr.62 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Negrii Octav , ca urmare a decesului acestuia si declararea ca vacant a locului de consilier local ... detalii

Hotararea nr.63 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Luca Dumitru ... detalii

Hotararea nr.64 privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr.48 din 01.03.2013 ... detalii

Hotararea nr.65 privind aprobarea concesionarii cladirii in suprafata de 785 mp. si terenul aferent acesteia in suprafata de 495 mp. situate in p.c. 257 apartinand domeniului privat al orasului Flamanzi ... detalii

Hotararea nr.66 privind vanzarea cu suma de 2000 lei a unui numar de 20 de actiuni , reprezentand un procent de 0.34% din capitalului social , detinute de Consiliul Local Flamanzi la S.C. PARC INDUSTRIAL BOTOSANI S.A. ... detalii

Hotararea nr.67 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local , a celui de venituri , proprii si subventii , a bugetului de credite interne , la data de 31.12.2013 ... detalii

Hotararea nr.68 privind aprobarea " Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015 " din cadrul aparatului de specialitate a primarului orasului Flamanzi ... detalii

Hotararea nr.69 privind numirea a trei reprezentantiai ai Consiliului Local Flamanzi in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic " Nicolae Balcescu " Flamanzi pentru anul scolar 2014-2015 ... detalii

Hotararea nr.70 privind numirea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Flamanzi in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Ion Bojoi" Flamanzi pentru anul scolar 2014-2015 ... detalii

Hotararea nr.71 privind modificarea HCL nr.45/30.06.2014 ... detalii

Hotararea nr.72 privind respingerea proiectului de hotarare privind scutirea domnului Bunzic Constantin de la plata impozitului si a majorarilor de intarziere ... detalii

Hotararea nr.73 privind exprimarea acordului de principiu referitor la concesionarea unei suprafete de 20 mp. situata in Ansamblul de Locuinte limitrof Bl.A2 , apartinand domeniului privat ... detalii

 

Octombrie 2014

 

Hotararea nr.74 privind numirea persoanei care va tine Registrul de evidenta a datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garantiilor locale ... detalii

Hotararea nr.75 privind modificarea Contractului de inchiriere nr.92/22.12.2009 ... detalii

 

Noiembrie - Decembrie 2014

 

HCL nr.83 - 88/27.11.2014 ... detalii

HCL nr.89 - 90/08.12.2014 ... detalii

HCL nr.91/10.12.2014 ... detalii

HCL nr.92/16.12.2014 ... detalii

HCL nr.93 - 100/19.12.2014 ... detalii

HCL nr.101 - 102/29.12.2014 ... detalii

 

Hotarari 2013

 

Anunt proiect de act normativ ce urmeaza a fi supus dezbaterii CL ... detalii

Proiect hcl pentru aprobarea procedurii privind finantarile nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local ... detalii

Hcl pentru aprobarea procedurii privind finantarile nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local ... detalii

Proiect hcl pentru aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor (PAAR)... detalii

Hcl pentru aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor (PAAR)... detalii

Hotararea nr.110/23.12.2013 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ... detalii

Hotararea nr.109/23.12.2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 ... detalii

Hotararea nr.107/23.12.2013 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 ... detalii

Hotararea nr.108/23.12.2013 privind aprobarea organizarii sarbatorilor de iarna si "Sarbatorirea nuntii de aur" ... detalii

Hotararea nr.106/18.12.2013 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 ... detalii

Hotararea nr.105/11.12.2013 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 ... detalii

Hotararea nr.100 din 28.11.2013 privind aprobarea "Regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a orasului Flamanzi in vederea instalarii , intretinerii , inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acesteia , modul de utilizare partajata , a elementelor de infrastructura , precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice " ... detalii

Hotararea nr.104 din 28.11.2013 privind participarea orasului Flamanzi cu aport in numerar la majorarea capitalului social al S.C. "PARC INDUSTRIAL" S.A. Botosani ... detalii

................................................................

Proiect de modificare a hotararii nr.82.2009 ... detalii

Anunt : Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 ... detalii

Proces verbal 25.11.2013 ... detalii

Hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 ... detalii

Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 ... detalii

Referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus ... detalii

Nota de fundamentare ... detalii

....................................................................

Hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a esalonarii la plata pentru obligatiile fiscale restante datorate bugetului local de catre persoanele fizice sau juridice ... detalii

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Flamanzi ... detalii

Hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 ... detalii

Hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General existent al orasului Flamanzi , judetul Botosani ... detalii

Hotarare privind constituirea unei comisii speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Flamanzi ... detalii

Hotarare privind aprobarea asocierii orasului Flamanzi ca membru actionar al S.C. " PARC INDUSTRIAL BOTOSANI " S.A. si aprobarea Actului constitutiv al S.C. " PARC INDUSTRIAL BOTOSANI " S.A. ... detalii

Hotarare privind respingerea revocarii H.C.L. nr. 52/31.05.2011 ... detalii

Hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de asistenta si reprezentare juridica ... detalii

Hotarare privind asigurarea spatiului necesar desfasurarii activitatii Centrului de Permanenta din orasul Flamanzi ... detalii

Hotarare privind aprobarea concesionarii , fara licitatie publice , de catre C.M.I. " Dr. Chelaru Elena " a spatiului in suprafata de 50,65 mp din p.c. nr. 795/partial ... detalii

Hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate si concesionarii , prin licitatie publica , a suprafetei de teren de 18,20 mp apartinand domeniului privat , situat in intravilanul orasului Flamanzi ... detalii

Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Flamanzi in AGA A.D.I. " AQUA BOTOSANI " pentru votarea cotizatiei anuale ... detalii

Hotarare privind scutirea domnului Stefanuca Dumitru de la plata impozitelor si a majorarilor de intarziere ... detalii

......................................................................

Hotarare privind aprobarea schimbului de teren in suprafata totala de 0,5311 ha intre Comisia de Fond Funciar si Consiliul Local al orasului Flamanzi ... detalii

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011 ... detalii

Hotarare privind aprobarea acordarii burselor de merit , de studiu si sociale pentru anul scolar 2011-2012 la Grupul Scolar "Nicolae Balcescu" Flamanzi ... detalii

Hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei Ungureanu Ana ... detalii

Hotarare privind aprobarea trecerii in domeniul privat al orasului Flamanzi a terenului de suprafata totala de 2,3466 ha ... detalii

Hotarare privind aprobarea schimbului de teren in suprafata totala de 0,8925 ha intre Comisia de Fond Funciar si Consiliul Local al orasului Flamanzi ... detalii

Hotarare privind aprobarea schimbului de teren in suprafata totala de 1,88 ha intre Comisia de Fond Funciar si Consiliul Local al orasului Flamanzi ... detalii

Hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei unei sume alocate Grupului Scolar N. Balcescu in vederea racordarii la apa a scolii Tamba , pentru cofinantarea proiectului " Sa actionam verde , maine poate fi tarziu ! " finantat de Rompetrol SA ... detalii

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinte ... detalii

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011 ... detalii

Hotarare privind aprobarea "Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole pe UAT Flamanzi" ... detalii

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinte ... detalii

Hotarare privind aprobarea " Regulamentului local referitor la informarea si implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului " ( PATZ , PUG , PUZ , PUD ) ... detalii

Hotarare privind aprobarea " Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2011 " din cadrul aparatului de specialitate a primarului orasului Flamanzi ... detalii

Hotarare privind aprobarea "Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole pe UAT Flamanzi" ... detalii

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinte ... detalii

Hotarare privind aprobarea " Regulamentului local referitor la informarea si implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului " ( PATZ , PUG , PUZ , PUD ) ... detalii

Hotarare privind aprobarea " Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2012 " din cadrul aparatului de specialitate a primarului orasului Flamanzi ... detalii

Hotarare privind aprobarea " STUDIULUI DE PREFEZABILITATE " si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul " AMENAJARE PAVILION B , AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN AL. U.A.M.S." DR. ELENA POPOVICI" ... detalii

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011 ... detalii

Hotarare privind aprobarea derularii in cadrul GRUPULUI SCOLAR "N. BALCESCU" a activitatilor formare din cadrul Proiectului strategic "Competenta , profesionalism si dimensiune europeana prin integrarea TIC in actul educational", Cod Contract : POSDRU /87/1.3/S/57406 , beneficiar fiind INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BOTOSANI ... detalii

Hotarare privind aprobarea modificarii Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare prin concesiune - in judetul Botosani prin actul aditional nr.1 ... detalii

Hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare - epurare in judetul Botosani " ... detalii

Hotarare privind punerea la dispozitia proiectului " Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare - epurare in judetul Botosani " a terenului , pentru constructia / extinderea noilor investitii aferente acestuia ... detalii

Hotarare privind aprobarea cumpararii terenului in suprafata de 1.620 m.p. situat in p.c.nr. 673/4 , din intravilanul satului Poiana ... detalii

Hotarare privind modificarea anexelor nr.1 si nr.2 la HCL nr. 60/05.09.2008 ... detalii

Hotarare privind revocarea HCL nr. 24/28.02.2011 ... detalii

Hotarare privind revocarea HCL nr. 23/28.02.2011 si HCL nr. 66/31.05.2010 ... detalii

Hotarare privind revocarea HCL nr. 14/31.01.2011 ... detalii

Hotarare privind aprobarea realizarii bustului Profesorului Ion Bojoi si stabilirea locatiei ... detalii

Hotarare privind aprobarea amplasarii bustului eroinei martir " Maria Dediliuc " in fata sediului Unitatii administrativ teritoriale Flamanzi ... detalii

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinte ... detalii

Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 131 m.p. teren apartinand domeniului public , situat in intravilanul orasului Flamanzi precum si aprobarea studiului de oportunitate si a raportului de evaluare ... detalii

Hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 360 m.p. , in vederea realizarii unui numar de 15 garaje ... detalii

Hotarare privind aprobarea scutirii de plata impozitului pe cladire si terenul aferent pentru personalul activ al S.V.S.U. ... detalii

Hotarare pentru stabilirea unor masuri privind desfacerea casatoriei pe cale administrativa , de catre ofiterul de stare civila ... detalii

Hotarare privind unele masuri pentru aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare ... detalii

Hotarare privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 3.000.ooo RON ... detalii

 

..................................................................

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru " Alimentare cu energie electrica la obiectivul Crearea unui centru de sprijinire a afacerilor din orasul Flamanzi " din cadrul proiectului " Planul integrat de dezvoltare urbana a orasului Flamanzi " ... detalii

Hotarare privind darea in administratie catre Liceul Tehnologic "N. Balcescu" Flamanzi a cladirii si a terenului aferent , in suprafata de 75 m.p. , situate pe strada Pintilie , nr.45A , oras Flamanzi , judetul Botosani ... detalii

Hotarare privind aprobarea concesionarii cladirilor si a terenului aferent acestora situate in p.c. A257 , care apartin domeniului privat al orasului Flamanzi ... detalii

Hotarare pentru revocarea HCL nr.48/28.06.2013 privind aprobarea trecerii din domeniul privat din domeniul privat in domeniul public al orasului Flamanzi a suprafetei de 5500 m.p. din p.c. nr.147 ... detalii

Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate a primarului orasului Flamanzi , compartimentele si serviciile publice din subordinea Consiliului Local Flamanzi ... detalii

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 ... detalii

Hotarare privind revocarea HCL nr.46/28.06.2013 ... detalii

Hotarare privind darea in administratie catre Scoala Gimnaziala "Ion Bojoi" Flamanzi a cladirii si a terenului aferent , in suprafata de 5751 m.p. , apartinand domeniului public al orasului Flamanzi , judetul Botosani ... detalii

Hotarare privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Flamanzi ... detalii

Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor implementarii proiectului " Crearea unui centru de sprijinire a afacerilor in orasul Flamanzi " ... detalii

Hotarare privind garantarea finantarii rambursabile in suma de 1.500.000 lei , aprobata prin HCL al orasului Flamanzi nr.28/22.04.2013 , ce urmeaza a fi contractata cu CEC Bank S.A. , cu venituri ale bugetului local ... detalii

Hotarare privind modificarea listei de investitii aferente bugetului local pe anul 2013 ... detalii

Hotarare privind dobandirea calitatii de membru sustinator al Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania - Filiala Botosani de catre orasul Flamanzi ... detalii

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinte ... detalii

Hotarare privind imputernicirea persoanelor autorizate de a dispune efectuarea de operatiuni pe conturile deschise la CEC Bank S.A. Botosani ... detalii

Hotarare privind rectificarea bugetului si aprobarea listei obiectivelor de investitii ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala "Dr. Elena Popovici" ... detalii

Hotarare privind participarea orasului Flamanzi cu aport in numerar la majorarea capitalului social al S.C. Nova Apaserv S.A. Botosani ... detalii

Hotarare privind infiintarea unui adapost pentru cainii fara stapan ... detalii

Hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta d-nei Viciriuc Maria ... detalii

Hotarare privind aprobarea scaderii amenzilor persoanelor fizice decedate ... detalii

Hotarare privind inchirierea catre SC Local Servicii SRL a unor bunuri din cadrul proiectului " Sistem eficient de gestionare a deseurilor " ... detalii